HOSE: Kỷ niệm 10 năm cuộc bình chọn Báo cáo thường niên và trao giải cuộc bình chọn năm 2017

25/07/2017 16:49

(TP.HCM – ngày 25 tháng 07 năm 2017) Hôm nay, Lễ kỷ niệm 10 năm Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) và Trao giải Cuộc bình chọn năm 2017 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị GEM với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán và đại diện gần 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):