Điểm tin giao dịch 27.07.2017

27/07/2017 16:58

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
773,21 -0,67 -0,09%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
771,31 -2,57 -0,33%
Đợt đóng cửa
Closing session
771,50 -2,38 -0,31%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
202,37    
Đợt mở cửa
Opening session
4,04    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
177,51    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,89    
Thỏa thuận
Put-through session
10,93    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.579,42    
Đợt mở cửa
Opening session
60,52    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.028,90    
Đợt đóng cửa
Closing session
159,84    
Thỏa thuận
Put-through session
330,16    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
7,13 263,67  
Bán
Sell
6,82 212,65