Báo cáo phân tích kỹ thuật – NTL (28/07/2017)

28/07/2017 09:01

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn (Nhỏ hơn 1 tháng): Positive

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NTL sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.0 – 10.2.

Khuyến nghị ngắn hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.6 – 9.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.0 – 10.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 9.6. Vùng kháng cự tiếp theo được dự báo ở mức 10.4 – 10.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. The expected rate of return is 5%.

Phân tích kỹ thuật trong trung hạn (Từ 1 đến 3 tháng): Neutral

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NTL sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.0 – 10.5.

Khuyến nghị trung hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.0 – 9.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.0 – 10.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 9.0. Vùng kháng cự tiếp theo được dự báo ở mức 11.0 – 11.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. The expected rate of return is 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.