HOSE: Thông báo gián đoạn website để bảo trì kỹ thuật

28/07/2017 10:04

Sở GDCK TPHCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì kỹ thuật trong khoảng thời gian từ 19h00 thứ sáu ngày 28/07/2017 đến 17h00 thứ bảy ngày 29/07/2017. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

Trân trọng ./.