Điểm tin giao dịch 03.08.2017

03/08/2017 17:08

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
786,19 -0,04 -0,01%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
787,72 1,49 0,19%
Đợt đóng cửa
Closing session
788,49 2,26 0,29%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
208,91    
Đợt mở cửa
Opening session
5,10    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
182,35    
Đợt đóng cửa
Closing session
7,92    
Thỏa thuận
Put-through session
13,54    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.251,39    
Đợt mở cửa
Opening session
64,40    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.478,14    
Đợt đóng cửa
Closing session
169,45    
Thỏa thuận
Put-through session
539,40    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
12,83 491,50  
Bán
Sell
9,63 329,36