Điểm tin giao dịch 08.08.2017

08/08/2017 17:11

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
795,80 2,82 0,36%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
792,31 -0,67 -0,08%
Đợt đóng cửa
Closing session
791,57 -1,41 -0,18%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
228,90    
Đợt mở cửa
Opening session
6,53    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
194,16    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,83    
Thỏa thuận
Put-through session
15,38    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
4.222,40    
Đợt mở cửa
Opening session
92,94    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.406,11    
Đợt đóng cửa
Closing session
252,47    
Thỏa thuận
Put-through session
470,88    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,15 461,92  
Bán
Sell
8,82 349,10