Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ

11/08/2017 14:50

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ như sau:

  1. Loại 16 cổ phiếu trong danh mục, Điều chỉnh tỷ lệ của 18 cổ phiếu danh sách tại đây
  2. Thời gian áp dụng: kể từ ngày 16/8/2017.
  3. Danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ sau khi điều chỉnh: xem tại đây

Trân trọng thông báo./.