Điểm tin giao dịch 11.08.2017

11/08/2017 17:42

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
771,86 -1,57 -0,20%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
771,28 -2,15 -0,28%
Đợt đóng cửa
Closing session
772,08 -1,35 -0,17%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
169,86    
Đợt mở cửa
Opening session
7,47    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
140,34    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,94    
Thỏa thuận
Put-through session
13,11    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.238,51    
Đợt mở cửa
Opening session
156,13    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.564,99    
Đợt đóng cửa
Closing session
159,78    
Thỏa thuận
Put-through session
357,61    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,29 287,34  
Bán
Sell
6,42 194,38