HOSE: Thông báo thay đổi vị trí lãnh đạo Sở

14/08/2017 16:48

Thực hiện Điều 20 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Sở Giao dịch CK TP.HCM trân trọng thông báo về việc thay đổi Người quản lý công ty là các vị trí lãnh đạo Sở với nội dung chi tiết tại file đính kèm

 

File đính kèm