HOSE: Lễ công bố và lưu hành Quyết định nhân sự cấp cao của Sở GDCK TP.HCM

14/08/2017 16:45

Để kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao tại Sở GDCK TP.HCM, ngày 14/8/2017 Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố và lưu hành Quyết định nhân sự cấp cao của Sở GDCK TP.HCM với nội dung chi tiết tại file đính kèm: