HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA

15/08/2017 13:54

Sáng ngày 15/08/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA đã chính thức niêm yết 12.782.904 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), trở thành thành viên thứ 422 niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán VDP.