Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và Thuê tàu

16/08/2017 08:08

THÔNG BÁO

CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-ĐTKDV ngày 10/08/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần tại Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu, SCIC thông báo chào bán cổ phần như sau:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu
Địa chỉ trụ sở chính: Số 74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Số điện thoại: 024. 3822 8915               Fax: 024. 3822 8916
2 – Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường biển; Thuê tàu,cho thuê tàu và môi giới thuê tàu; Giao nhận vận tải đường biển, hàng không và đường bộ; Kinh doanh kho bãi và container; Đại lý tàu biển (Chi tiết tại Bản CBTT)
3 – Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
4 – Tỷ lệ sở hữu của SCIC: 1.185.000 cổ phần (Chiếm 7,9% số cổ phiếu đang lưu hành)
5 – Điều kiện tham gia: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Vận tải và thuê tàu.
6 – Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
7 – Thông tin cổ phần chào bán:
Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần chào bán: 1.185.000 cổ phần     Giá khởi điểm: 17.500 đồng/cổ phần
Khối lượng đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần
8 – Đăng ký, nộp tiền đặt cọc, nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh và hoàn trả tiền cọc:
Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 8h30’ ngày 16/08/2017 đến 15h30’ ngày 24/08/2017
Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ 8h30’ ngày 16/08/2017 đến 15h30’ ngày 25/08/2017
Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean – Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
9 – Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán cạnh tranh:
Thời gian: 15h30 ngày 25/08/2017
Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10 – Thời gian hoàn trả tiền cọc: Theo Quy chế Chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP Vận tải và thuê tàu
Nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh xem Bản công bố thông tin, Quy chế chào bán cạnh tranh và các tài liệu liên quan trên các website: www.aseansc.com.vn; www.scic.vn

File đính kèm