Báo cáo phân tích cổ phiếu VPB (17/08/2017) – Khuyến nghị: Mua [+26%]

17/08/2017 09:29

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Sau khi tiến hành phân tích cổ phiếu VPB theo mô hình CAMELS, chúng tôi đánh giá cao khả năng sinh lời, khả năng quản lý cũng như khả năng tự cân đối vốn tương đối tốt của VPB. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lo ngại về chất lượng tài sản và khả năng thanh khoản của ngân hàng này. Do đó chúng tôi đánh giá thận trọng P/E forward 2017 và P/B forward 2017 của VPB lần lượt ở mức 20,x lần và 1,x lần. Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu VPB dựa trên 2 phương pháp định giá thông dụng là phương pháp P/E và P/B, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho VPB ở mức 49.200 đồng/cp, cao hơn 26% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.