Điểm tin giao dịch 18.08.2017

18/08/2017 17:17

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
762,82 -4,77 -0,62%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
770,79 3,20 0,42%
Đợt đóng cửa
Closing session
768,97 1,38 0,18%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
196,32    
Đợt mở cửa
Opening session
5,47    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
148,22    
Đợt đóng cửa
Closing session
8,65    
Thỏa thuận
Put-through session
33,98    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.331,68    
Đợt mở cửa
Opening session
92,20    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.629,14    
Đợt đóng cửa
Closing session
138,02    
Thỏa thuận
Put-through session
472,32    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
5,48 237,36  
Bán
Sell
7,57 258,17