HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect

18/08/2017 16:05

Sáng ngày 18/08/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect đã chính thức niêm yết 154.998.165 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Với mã chứng khoán VND, công ty đã trở thành thành viên thứ 424 niêm yết trên HOSE (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).