Điểm tin giao dịch 22.08.2017

22/08/2017 17:22

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
768,20 -0,59 -0,08%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
761,91 -6,88 -0,89%
Đợt đóng cửa
Closing session
761,26 -7,53 -0,98%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
154,10    
Đợt mở cửa
Opening session
2,71    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
133,35    
Đợt đóng cửa
Closing session
9,50    
Thỏa thuận
Put-through session
8,54    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.891,62    
Đợt mở cửa
Opening session
48,11    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.435,05    
Đợt đóng cửa
Closing session
178,87    
Thỏa thuận
Put-through session
229,59    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,03 292,91  
Bán
Sell
6,52 213,78