Báo cáo phân tích kỹ thuật – SHB (23/08/2017)

23/08/2017 10:03

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn (Nhỏ hơn 1 tháng): Negative

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SHB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 7.6 – 7.8.

Khuyến nghị ngắn hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.6 – 7.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.0 – 8.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 7.6. Vùng hỗ trợ tiếp theo được dự báo ở mức 7.2 – 7.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 10% cash/ 90% stocks. The expected rate of return is 5%.

Phân tích kỹ thuật trong trung hạn (Từ 1 đến 3 tháng): Positive

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SHB sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 8.0 – 8.5.

Khuyến nghị trung hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.0 – 7.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.0 – 8.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 7.0. Vùng kháng cự tiếp theo được dự báo ở mức 9.0 – 9.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. The expected rate of return is 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.