Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

24/08/2017 11:37

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
  3. Địa chỉ: 45 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.264.443 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 40.000 cổ phần

               Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 40.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/08/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/08/2017