Thông báo điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ (loại TPP, SKG)

14/08/2017 10:28

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo loại cổ phiếu:
– TPP: Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú
– SKG: Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong- Kiên Giang
khỏi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 14/08/2017.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.