HOSE: Video Clip giới thiệu về sản phẩm Covered Warrant

01/09/2017 16:50

Nhằm mục đích giúp cho các công ty chứng khoán cũng như nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm COVERED WARRANT, HOSE giới thiệu Clip bao gồm các thông tin chi tiết cũng như ví dụ cụ thể về sản phẩm này tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=omlrAM8HwAA , vui lòng truy cập để xem chi tiết. 

File đính kèm