Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Thủy điện Hồ Bốn do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu

06/09/2017 08:02

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Ðà
Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Thủy điện Hồ Bốn
– Địa chỉ: Bản Trống Là, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
– Vốn điều lệ: 235.396.136.016 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 216.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 216.000 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h30 ngày 06/09/2017 đến 15h30 ngày 26/09/2017 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Lầu 11, số 78 – 80 Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/09/2017
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 03/10/2017
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/10/2017 đến 16 giờ ngày 13/10/2017
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 05/10/2017 đến ngày 10/10/2017
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm