Điểm tin giao dịch 11.09.2017

11/09/2017 17:12

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
801,21 0,01 0,01%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
798,15 -3,05 -0,38%
Đợt đóng cửa
Closing session
797,47 -3,73 -0,47%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
155,94    
Đợt mở cửa
Opening session
3,04    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
125,87    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,02    
Thỏa thuận
Put-through session
17,01    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.695,87    
Đợt mở cửa
Opening session
55,40    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.994,80    
Đợt đóng cửa
Closing session
194,69    
Thỏa thuận
Put-through session
450,98    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,76 508,86  
Bán
Sell
9,67 428,16