Báo cáo cập nhật ngành Chứng khoán – Quý 2/2017

13/09/2017 11:02

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Chúng tôi dự báo triển vọng ngành chứng khoán năm 2017 ở mức tích cực nhờ: (1) VN-INDEX duy trì đà tăng trung hạn, đồng thời thanh khoản thị trường dự báo tăng trưởng mạnh; (2) Hoạt động tái cấu trúc TTCK và nỗ lực nâng hạng thị trường từ sơ khai lên mới nổi được đẩy mạnh, giúp tăng tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro thị trường và thu hút thêm dòng vốn ngoại; (3) Các sản phẩm phái sinh sẽ thu hút dòng tiền và tạo nguồn thu tốt cho các CTCK, nhất là vào thời điểm thị trường bước vào giai đoạn giảm; (4) Thông tư 210 áp dụng trong năm 2017, giúp CTCK có thể ghi nhận lợi nhuận lớn từ hoạt động tự doanh.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.