HOSE: HOSE tham dự Kỳ họp Đại hội đồng và Chương trình Gặp mặt thường niên lần thứ 57 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE)

13/09/2017 14:00

Từ ngày 6/9/2017 đến ngày 8/9/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tham dự Kỳ họp Đại hội đồng và Chương trình Gặp mặt thường niên lần thứ 57 của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới (WFE), được tổ chức tại thủ đô Bangkok, Thái Lan (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):