Điểm tin giao dịch 19.09.2017

19/09/2017 17:27

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
807,41 -0,46 -0,06%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
806,91 -0,96 -0,12%
Đợt đóng cửa
Closing session
805,93 -1,94 -0,24%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
172,84    
Đợt mở cửa
Opening session
3,17    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
146,03    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,28    
Thỏa thuận
Put-through session
12,36    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.817,53    
Đợt mở cửa
Opening session
70,86    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.136,80    
Đợt đóng cửa
Closing session
241,64    
Thỏa thuận
Put-through session
368,23    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
16,06 529,76  
Bán
Sell
18,07 494,45