Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 27.11-01.12.2017 [HOSE +1,561.8 tỷ]

04/12/2017 09:14

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Giao dịch của khối ngoại

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài tăng cường mua ròng trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE, họ đã mua vào 129 triệu cổ phiếu (trị giá 5.458,4 tỷ đồng) và bán ra 617 triệu cổ phiếu (trị giá 3.896,6 tỷ đồng). Trên sàn HNX, họ mua vào 18,7 triệu cổ phiếu (trị giá 458,4 tỷ đồng) và bán ra 12,7 triệu cổ phiếu (trị giá 212,4 tỷ đồng). Như vậy, khối ngoại đã mua ròng 1.561,8 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 246 tỷ đồng trên HNX.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.