HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

07/12/2017 16:10

Hôm nay, ngày 07/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long đã chính thức niêm yết 18.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là TLD (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):