HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

15/12/2017 17:16

Hôm nay, ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã chính thức niêm yết 68.880.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là IBC (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):