HOSE: Thông cáo báo chí đấu giá SABECO

19/12/2017 10:13

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngày 18/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh,  Bộ Công thương đã tổ chức buổi chào bán cạnh tranh cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn với tổng số lượng 343.662.587 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).