Điểm tin giao dịch 21.12.2017

21/12/2017 16:36

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
949,45 -4,06 -0,43%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
951,97 -1,54 -0,16%
Đợt đóng cửa
Closing session
946,06 -7,45 -0,78%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
213,62    
Đợt mở cửa
Opening session
2,37    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
131,23    
Đợt đóng cửa
Closing session
13,19    
Thỏa thuận
Put-through session
66,83    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.840,65    
Đợt mở cửa
Opening session
79,23    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.837,43    
Đợt đóng cửa
Closing session
374,54    
Thỏa thuận
Put-through session
1.549,45    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
15,98 685,64  
Bán
Sell
7,56 456,75