Điểm tin giao dịch 22.12.2017

22/12/2017 16:33

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
947,54 1,48 0,16%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
950,45 4,39 0,46%
Đợt đóng cửa
Closing session
952,32 6,26 0,66%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
197,58    
Đợt mở cửa
Opening session
2,80    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
132,53    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,67    
Thỏa thuận
Put-through session
51,58    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
7.792,90    
Đợt mở cửa
Opening session
60,04    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.362,63    
Đợt đóng cửa
Closing session
279,72    
Thỏa thuận
Put-through session
4.090,51    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
33,86 4.045,28  
Bán
Sell
23,58 3.771,32