Công bố thông tin số 447/2017/CBTT

25/12/2017 08:43

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố Công văn số 8540/UBCK-QLKD ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng,

File đính kèm