Điểm tin giao dịch 02.01.2018

02/01/2018 17:18

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
986,05 1,81 0,18%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
996,18 11,94 1,21%
Đợt đóng cửa
Closing session
995,77 11,53 1,17%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
186,02    
Đợt mở cửa
Opening session
2,48    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
158,34    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,30    
Thỏa thuận
Put-through session
12,90    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
5.681,56    
Đợt mở cửa
Opening session
57,19    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
4.692,59    
Đợt đóng cửa
Closing session
371,52    
Thỏa thuận
Put-through session
560,26    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
11,94 537,33  
Bán
Sell
6,20 280,83