HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco

04/01/2018 13:51

Hôm nay, ngày 04/01/2018, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco đã chính thức niêm yết 36.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là AST (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)