Điểm tin giao dịch 05.01.2018

05/01/2018 16:58

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
1.020,34 0,59 0,06%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
10,12,83 -6,92 -0,68%
Đợt đóng cửa
Closing session
1.012,65 -7,10 -0,70%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
284,03    
Đợt mở cửa
Opening session
11,44    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
238,05    
Đợt đóng cửa
Closing session
18,39    
Thỏa thuận
Put-through session
16,15    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
7.727,77    
Đợt mở cửa
Opening session
302,19    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
5.926,52    
Đợt đóng cửa
Closing session
534,01    
Thỏa thuận
Put-through session
965,05    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
23,16 1.117,43  
Bán
Sell
11,05 680,00