HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh

05/01/2018 11:17

Hôm nay, ngày 05/01/2018, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh đã chính thức niêm yết  980.999.979 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là HDB.