HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát

18/01/2018 17:27

Ngày 18/01/2018, Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt NamCông ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát đã chính thức niêm yết giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE)