HOSE: Phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

18/01/2018 16:14

Ngày 17/1/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn (BSR), đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).