HOSE: Thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số

22/01/2018 09:17

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số đến 22/01/2018 của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ đổi rổ tháng 01/2018 như sau:

Stt

cổ phiếu

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

ADS

CTCP DAMSAN

25,517,801

2

HPG

CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

1,516,872,673

3

NBB

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy

97,432,174

4

VNM

CTCP Sữa Việt Nam

1,451,263,614

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 15/01/2018 không thay đổi