HOSE: Cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index

22/01/2018 09:16

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số của các cổ phiếu thành phần thuộc Bộ chỉ số VNX-Index để chính thức áp dụng từ ngày 22/01/2018 đến 20/04/2018, chi tiết như sau:

Stt

cổ phiếu

Sở giao dịch

Tên Công ty

Khối lượng
lưu hành
tính chỉ số

1

ADS

HOSE

CTCP DAMSAN

25,517,801

2

DNP

HNX

CTCP Nhựa Đồng Nai

50,009,262

3

HKT

HNX

CTCP Chè Hiệp Khánh

6,135,030

4

HPG

HOSE

CTCP Tập Đoàn Hòa Phát

1,516,872,673

5

NBB

HOSE

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy

97,432,174

6

SHB

HNX

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

1,203,665,782

7

SHN

HNX

CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

123,436,019

8

VNM

HOSE

CTCP Sữa Việt Nam

1,451,263,614

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 15/01/2018 không thay đổi