HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

23/01/2018 11:11

Hôm nay, ngày 22/01/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã chính thức niêm yết 102.493.098 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là VPD (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):