Sở GDCK TP.HCM Tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 25/01/2018

25/01/2018 07:45

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc: Tổ chức giao dịch trở lại từ ngày 25/01/2018 tại Sở GDCK TP.HCM

 

  Sau khi khắc phục sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/01/2018 và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM thông báo:

1   Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018.

2   Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/01/2018. Trường hợp ngày giao dịch 22/01/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá đóng cửa của ngày giao dịch 19/01/2018. (Vui lòng  tham khảo giá tham chiếu tại https://www.hsx.vn/Modules/Rsde/RealtimeTable/LiveSecurity)

Sở GDCK TP.HCM chân thành cảm ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.

Trân trọng./.

                                                                                      Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2018

                                                                                    SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH