HOSE: Tập huấn cho Công ty Niêm yết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các quy định mới về Quản trị công ty

25/01/2018 16:22

Hôm nay ngày 24/01/2018, Sở GDCK TP.HCM đã tổ chức buổi “Tập huấn cho Công ty Niêm yết về Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các quy định mới về Quản trị công ty”. Là chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động của Sáng kiến Quản trị Công ty – VCGI (đồng sáng lập bởi HOSE, HNX và IFC, dưới sự hỗ trợ của SSC & SECO)  kể từ khi ra mắt vào tháng 12 năm 2016, đây là hoạt động đầu tiên trong 2018 nhằm thúc đẩy áp dụng các thông lệ tốt về Quản trị công ty trên thị trường chứng khoán (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).