HOSE: Công bố giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018

25/01/2018 16:17

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):