Bổ sung Hồ sơ công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội

14/03/2018 09:21

Ngày 13/3/2018, Sở GDCK Hà Nội nhận được công văn số 111/TCT-BĐMPTDN ngày 13/3/2018 về việc bổ sung hồ sơ CBTT bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ – Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Sở GDCK Hà Nội trân trọng công bố toàn văn hồ sơ CBTT bổ sung trên.