Thông báo: Hội thảo phổ biến kiến thức về sản phẩm Chứng quyền có đảm bảo

22/03/2018 10:37

Dự kiến, sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ được triển khai giao dịch trên sở HSX vào quý II/2018. Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sản phẩm, HSX sẽ tổ chức chương trình phổ biến kiến thức về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm cho nhà đầu tư của các Công ty chứng khoán. Cụ thể:

  • Thời gian: dự kiến trong tháng 4/2018
  • Nội dung: Tổng quan về chứng quyền có bảo đảm; Đặc tính, lợi ích và rủi ro ; Cách thức giao dịch trên HSX.

Aseansc trân trọng thông báo tới quý nhà đầu tư có nhu cầu tham dự hội thảo, liên hệ Aseansc để đăng ký theo địa chỉ:

  • Phòng DVKH tại Hà Nội và chi nhánh HCM
  • Hoặc qua điện thoại : 6275 3844 ( 501-502-504)  và 028.3933 0309 ( phòng DVKH)

Trân trọng thông báo !