HOSE: Họp báo bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2018

10/04/2018 13:57

(TP.HCM – ngày 10 tháng 04 năm 2018)  Hôm nay, Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2018, do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital, chính thức được khởi động (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).