HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)

19/04/2018 15:56

Hôm nay, ngày 19/04/2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) đã chính thức niêm yết 555.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM, với mã chứng khoán là TPB (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).