HOSE: HOSE tham dự kỳ họp Đại Hội đồng thường niên Liên đoàn các Sở Châu Á và Châu Đại dương (AOSEF) lần thứ 36 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc

23/04/2018 15:51

Từ ngày 15-17/04/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tham dự kỳ họp Đại Hội đồng thường niên Liên đoàn các Sở Châu Á và Châu Đại dương (AOSEF) lần thứ 36 được tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tham dự cuộc họp có 15 Sở giao dịch thành viên, đại diện Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng khoán Thế giới, tổ chức tài chính JP Morgan với tổng số lãnh đạo và cấp quản lý tham dự lên tới 60 người (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).