HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

26/04/2018 17:07

Sáng ngày 26/04/2018, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật Số FPT (FPT Retail) đã chính thức niêm yết 40.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), trở thành thành viên thứ 440 niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán FRT (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).